Paragraf na Drodze 11/2016

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych opublikowało kolejną edycję miesięcznika "Paragraf na Drodze". Tematyka nowego wydania obejmuje:

 

Bolesław Kurzępa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2016r., sygn. II SA/Gl 260/16, w sprawie wprowadzania do produkowanych seryjnie pojazdów indywidualnych zmian konstrukcyjnych i późniejszej ich rejestracji przez uprawnione do tego urzędy

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca cytowany w tytule wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedmiotem sprawy jest problem dokonywania zmian konstrukcyjnych w używanych pojazdach sprowadzanych do Polski i tutaj następnie rejestrowanych. W szczególności chodzi o wyjątki od zawartego w art. 66 ust. 4 pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zakazu dokonywania tego rodzaju zmian, a przede wszystkim o podmioty, które są w świetle polskiego prawa uprawnionego do ich dokonania. W omawianej sprawie chodziło o odmowę zarejestrowania w Polsce sprowadzonego z zagranicy samochodu zarejestrowanego tam jako „samochód specjalny do transportu chorych”, który, po dokonaniu pewnych przeróbek, właściciel usiłował zarejestrować jako samochód ciężarowy.

 

Kazimierz J. Pawelec

Spowodowanie niebezpieczeństwa a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej

Streszczenie

W rozdziale XI Kodeksu wykroczeń stypizowanych zostało 19 wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Charakteryzują się one ogromną blankietowością, jak też odwołaniami do innych aktów prawnych, co jest typowe dla formalistycznego prawa administracyjnego. Jednak zaledwie 3 przepisy odnoszą się do tak ważnego zagadnienia, jakim jest sprowadzenie niebezpieczeństwa (art. 86, 97 i 98 k.w.). Temu zagadnieniu została poświęcona niniejsza publikacja. Autor omawia, właśnie z punktu widzenia wywołania niebezpieczeństwa, to, co dzieje się wielokrotnie w ułamkach sekund – przykładowo na przedpolu wypadku drogowego. Wiele uwagi poświęca nie tylko ustawowym znamionom wykroczeń z art. 86, 97 i 98 k.w., ale podejmuje próbę zdefiniowania niebezpieczeństwa, jak również oceny jego realności. Wskazuje na istnienie dysharmonii w praktyce stosowania przepisów karnych (przykładowo – art. 177 k.k.), przy jednoczesnym kwalifikowaniu czynu z art. 86 § 1 k.w. Dlatego też nie pomija rozważań dotyczących zbiegów przepisów.

 

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy

 

Lech K. Paprzycki

Skutki zawracania w miejscu niedozwolonym

Streszczenie

Do omawianego wypadku doszło w sytuacji, gdy zniecierpliwiony kierowca jednego z samochodów stojących w korku, postanowił zawrócić i – niestety – zamiar ten wykonał, zajeżdżając drogę samochodowi jadącemu w sposób prawidłowy z przeciwka. Omawiając przebieg postępowania w tej sprawie autor z naciskiem wskazuje, że przy istniejącym materiale dowodowym, możliwym do samodzielnej oceny przez organy procesowe, zbędne jest powoływanie „na wszelki wypadek” biegłych.

 

Tadeusz Diupero

Pas bezpieczeństwa – właściwości techniczne, funkcjonalne i ochronne

Streszczenie

Autor przytacza definicje określeń związanych z pasami bezpieczeństwa oraz wymagania funkcjonalne, jakie musi spełniać zespół pasa bezpieczeństwa, określone przez Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Omawia zasady i wymagania dotyczące dynamicznych badań zespołu pasa bezpieczeństwa oraz przedstawia przykłady takich badań, przeprowadzonych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie.

 

Mariusz Ogłoziński

Dane rejestrowane przez tachograf cyfrowy jako źródło informacji dla biegłego

Streszczenie

Artykuł dotyczy zagadnienia systemu tachografów cyfrowych oraz stosowania urządzeń rejestrujących w pojazdach ciężarowych oraz autobusach. Przedstawiono w nim podstawę prawną wprowadzenia systemu w Europie, a także polskie regulacje obowiązujące w tym zakresie. Przybliżona została budowa urządzenia, jego funkcje oraz dane, które rejestruje. Opisane zostały rodzaje kart współpracujących z urządzeniem, a także dane, które są rejestrowane przez tachograf. Przedstawiono możliwości manipulacji. Szczególną uwagę poświęcono interpretacji wydruków, będących źródłem wiedzy o ruchu pojazdu oraz aktywności kierowców. Celem artykułu jest przedstawienie urządzenia rejestrującego - tachografu cyfrowego jak pierwotnego źródła wiedzy w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów ciężarowych i autobusów.

 

Piotr Żółty

Tachografy inteligentne – czy to skuteczny sposób na manipulacje?

Streszczenie

Przedstawiając pokrótce historię wprowadzania tachografów do transportu drogowego i rozwój ich konstrukcji, autor wskazuje na możliwości manipulacji ich zapisami i na tym tle zabezpieczenia stosowane w tachografach cyfrowych. Wskazuje 2014 rok jako czas rozpoczęcia prac nad specyfikacją techniczną nowych „inteligentnych” tachografów cyfrowych, w tym na problem najbardziej skomplikowany, którym ma być podłączenie inteligentnych tachografów do systemu nawigacji satelitarnej, w celu dokładnej rejestracji położenia pojazdu, a także wprowadzenie możliwości zdalnego odczytu wybranych danych, mających istotne znaczenie dla wykrywania manipulacji.

Informuje, że zgodnie z rozporządzeniem UE, obowiązkiem montażu nowych tachografów będą objęte pojazdy, które będę rejestrowane od dnia 15 czerwca 2019 r.

 

 

Źródło: ies.krakow.pl 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem