Paragraf na Drodze 3/2017

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych opublikowało kolejną edycję miesięcznika "Paragraf na Drodze". Tematyka nowego wydania obejmuje:

Mikołaj Małecki, Paweł Tabora

Wymiar kary za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji po najnowszych nowelizacjach Kodeksu karnego

Streszczenie

W artykule zostały zestawione kluczowe informacje o sankcjach grożących za popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, określonych w rozdziale XXI Kodeksu karnego, a także w przepisach modyfikujących wymiar kary, zawartych w części ogólnej i części szczególnej Kodeksu karnego, takich jak artykuły: 37a, 37b, 58 § 1, 60, 178 § 1 i 178a § 4 k.k. Uwzględniono rozbieżności związane z interpretacją poszczególnych przepisów, wskazując na to, jak zmienia się sposób ich stosowania w zależności od przyjętej interpretacji. Artykuł zawiera także objaśnienia i komentarze wskazujące na problemy interpretacyjne oraz implikacje aktualnego stanu prawnego.

 

Dorota Mieczkowska

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany obligatoryjnie za przestępstwo określone w art. 178b lub art. 180a k.k. Projektowany art. 42 § 1a Kodeksu karnego

Streszczenie

W artykule omówiony jest rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego, w którym przewidziano wprowadzenie art. 42 § 1a. Przepis ten zakłada obligatoryjny tryb orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178b lub art. 180a k.k. Autorka krytycznie odnosi się do projektowanych zmian, podkreślając ich nadmierną represyjność, która nie znajduje uzasadnienia w potrzebie ochrony bezpieczeństwa w komunikacji. Obligatoryjny tryb orzekania zakazu prowadzenia pojazdów powinien być, jak dotychczas, zarezerwowany wyłącznie do najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnionych w stanie nietrzeźwości.

 

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. II Aka 201/16, w sprawie tzw. „sprawstwa rozszerzonego” spowodowania wypadku drogowego

Streszczenie

Jest to glosa krytyczna do tytułowego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, którego teza brzmi: „Sprawcą wypadku może być nie tylko kierujący, ale każda osoba, która w jakikolwiek sposób zamanifestowała wolę, aby kierujący prowadził pojazd naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu i w efekcie powodując skutek opisany w art. 177 § 2 Kodeksu karnego. Odpowiedzialność takiej osoby opiera się na konstrukcji tzw. »sprawstwa rozszerzonego«”. Wyrokiem tym winnym współsprawstwa spowodowania wypadku drogowego (obok kierowcy) uznany został pracownik firmy, której własnością był uczestniczący w wypadku pojazd, któremu przypisano odpowiedzialność za dopuszczenie do ruchu pojazdu w istotnym stopniu niesprawnego. Autor formułuje w stosunku do tego wyroku szereg uwag krytycznych.

 

Sławomir Głuszek

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w praktyce śledczej. Zarys problematyki

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę, zakres działania i zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów). Autor dokonuje ich klasyfikacji i opisuje przykładowo trzy polskie bezzałogowe statki powietrzne. Analizuje możliwości wykorzy­stania bezzałogowych statków powietrznych w pracy straży pożarnej, straży granicznej i policji. W tym ostatnim przypadku zwraca uwagę na wykorzystanie dronów w pracy operacyjnej, w poszukiwaniu zaginionych osób oraz podczas oględzin miejsca okre­ślonych zdarzeń – i to w każdej fazie takich oględzin. Zwłaszcza ten ostatni obszar wy­korzystywania dronów autor uważa za interesujący z punktu widzenia przestępstw komunikacyjnych – również na wstępnym etapie przygotowań do oględzin.

 

Robert Grużewski

Dokładność analizy rzeczowego materiału dowodowego podstawą wykonania rzetelnej opinii

Streszczenie

Na kanwie rzeczywistego wypadku, w którym nieudany manewr wyprzedzania doprowadził do zderzenia samochodu osobowego z dwoma pojazdami członowymi, autor wykazuje, że dokładne i staranne odtworzenie sposobu ruchu tych pojazdów członowych umożliwiło jednoznaczne i prawidłowe zrekonstruowanie wypadku. W świetle prawidłowo odtworzonego przebiegu wypadku pokazuje różnice i niedociągnięcia w treściach opinii poprzednich biegłych, które doprowadziły do niepełnych, a nawet błędnych wniosków.

 

 

 

Źródło: ies.krakow.pl 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem